Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information av Vice riksbankschef Svante Öberg och generaldirektör Mats Dillén, Konjunkturinstitutet, (kl. 11.30 ca)

Föredragningslista

1. Överläggning med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om kommissionens meddelande om gemensamma principer för "flexicurity"

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 27 november kl. 11.00)


Bilagor


Punkt 1 -Kansli-PM
-Kommissionens meddelande KOM (2007) 359 med
bilagorna SEC 861/862*
-regeringens faktapm 2006/07:FPM113*
*endast till ledamöter och i utskottet verksamma
suppleanter
Punkt 5 Skickas elektroniskt