Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet m.m.
- fråga om yttrande till FiU om kommissionens meddelande om budgetöversynen
-GU-

3. Justering av bet. 2007/08:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (ev. torsdagen den 29 november kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 2 PM (utdelad vid sammanträde den 1 november )
Punkt 3 Utkast till bet. 2007/08:AU1 och PM om utskottsinitiativ m.m.
Punkt 5 Protokoll 2007/08:4 (endast elektroniskt)