Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Anders Weihe, Teknikföretagen och Stefan Löfven, IF Metall, lämnar information om varselsamordningen m.m.

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Justering av bet. 2008/09:AU7 Arbetsrätt
-EMD-

4. Justering av yttr. 2008/09:AU6y Åtgärder för jobb och omställning, till finansutskottet
-LD-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 19 februari kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2008/09:AU7*
Punkt 4 Utkast till yttr. 2008/09:AU6y
Punkt 6 Protokoll 2008/09:17 (endast elektroniskt)