Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information från 1. Ungdomsstyrelsen, utredaren Susanne Zander, om unga och arbetsmarknaden (kl. 11.00) 2. Globaliseringsrådet, utre ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
1a Information om den s.k. 75-dagars regeln i arbetslöshetsförsäkringen
-GU- och -AOA-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (torsdagen den 19 mars kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 4 Protokoll 2008/09:20 (endast elektroniskt)