Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-31 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 1. Information från Per Skedinger, ansvarig för rapport nr 24 till Globaliseringsrådet, "En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den sve ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (tisdagen den 14 april kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 4 Protokoll 2008/09:24 (endast elektroniskt)