Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Justering av yttrande 2008/09:AU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
-AOA-

4. Behandling av proposition 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m. och motioner om arbetsmiljö från allmänna motionstiderna 2007/08 och 2008/09
(bet. 2008/09:AU9)
-EMD-

5. Behandling av proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar och följdmotioner, för yttrande till FöU (yttr. 2008/09:AU8y)
-EMD-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdagen den 23 april kl. 09.30. OBS tiden! AU besöker AF)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till yttr. 2008/09:AU7y
Punkt 4 PM och motioner (endast till ledamöter och i utskottet verksamma suppleanter)
Punkt 5 PM och utdrag ur följdmotioner (endast till ledamöter och i utskottet verksamma suppleanter)
Punkt 7 Protokoll 2008/09:26 och 2008/09:27 (endast elektroniskt)