Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information från arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-info från kansliet
-LD-

4. Justering av bet. 2008/09:AU8 Försöksverksamhet med sfi-bonus
-LD-

5. Justering av bet. 2008/09:AU10 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
-GU-, -LD-, -AOA-

6. Fråga om eventuellt yttr. till FiU med anledning av vårpropositionen
-GU-

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde (tisdagen den 5 maj kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 4 Utkast till bet. 2008/09:AU8
Punkt 5 Utkast till bet. 2008/09:AU10
Punkt 8 Protokoll 2008/09:28 (skickas elektroniskt)