Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:30

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av överdirektör Bengt Remaeus, åtföljd av Bo Barrefelt och Lennart Ahnström, Styrmedelsutredningen

2. Information av VD Christer Ågren, åtföljd av Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv (kl. 11.30 ca)

3. Kanslimeddelanden
-GU-

4. EU-info från kansliet
-GU-

5. Justering av yttr. 2008/09:AU8y Ett användbart försvar
-EMD-

6. Justering av bet. 2008/09:AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m.
-EMD-

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde (tisdagen den 12 maj kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 5 Utkast till yttr. 2008/09:AU8y
Punkt 6 Utkast till bet. 2008/09:AU9
Punkt 8 Protokoll 2008/09:28 och 2008/09:29 (skickas elektroniskt)