Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:31

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-info från kansliet
-GU-

3. Behandling av proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition och följdmotioner för yttrande till FiU
-LD-

4. Fråga om eventuellt yttrande till FiU med anledning av skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 14 maj kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 3 PM + motioner (endast elektroniskt)
Punkt 6 Protokoll 2008/09:29 och 2008/09:30 (endast elektroniskt)