Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-19 kl. 09:45

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33
Datum och tid: 09:45
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-info från kansliet
-GU-

3. Justering av yttrande 2008/09:AU9y Vårpropositionen
-LD-

4. Justering av yttrande över proposition 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (protokollsutdrag)
-LD-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till yttr. 2008/09:AU9y
Punkt 4 Utkast till bilaga till protokoll 2008/09:33
Punkt 6 Protokoll 2008/09:32 (skickas elektroniskt)