Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 12:00

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:34
Datum och tid: 12:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information inför EU-ordförandeskapet från arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-info från kansliet
-GU-

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde (tisdagen den 16 juni kl. 13.15)

Bilagor