Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-16 kl. 13:00

Utskottsmöte 2008/09:35

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:35
Datum och tid: 13:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-info från kansliet
-GU-

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Information inför ordförandeskapet från Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (kl. 13.15 ca)

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (måndagen den 14 september kl. 15.00)

Bilagor


Punkt 4 Protokoll 2008/09:33 och 2008/09:34 (skickas elektroniskt)