Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-10-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information från LO/TCO/Saco med anledning av proposition 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet.

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. Övrigt

3. Nästa sammanträde (tisdagen den 13 oktober kl. 11.00)

Bilagor


Informationspunkt 1) KansliPM, yttrande över
prop. 2008/09:187 Genomförande
av tjänstedirektivet och
följdmotion, till näringsutskottet*
(endast elektroniskt)
2) Remissyttrande över Ds 2008:75
Genomförande av tjänstedirektivet
från LO och TCO (endast elektroniskt)