Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård, överläggning enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen om sysselsättningsriktlinjerna inom EU 2020

2. Information från Medlingsinstitutet

3. Kanslimeddelanden
-GU-

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 3 juni kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 1 PM, daterad 26 maj 2010 (med tillägg gjorda i
förhållande till det dokument som skickades ut till
sammanträdet den 18 maj) +
2009/10:FPM81
Punkt 6 Protokoll 2009/10:33 (skickas elektroniskt)