Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-10-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist åtföljd av Lena Liljebäck och Claes Olsson, Arbetsförmedlingen

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Justering av yttr. 2009/10:AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad, till finansutskottet
-LD-

4. Behandling av proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. och motion med anledning av propositionen
(bet. 2009/10:AU4)
-EMD-

5. Fråga om
a) mottagande av motionerna 2009/10:Ub551 yrk. 13 och 2009/10:Ub559 yrk. 2 från utbildningsutskottet och
b) överlämnande av motion 2009/10:A394 yrk. 3 till finansutskottet och motion 2009/10:A388 yrk. 1 till skatteutskottet
-GU-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdagen den 22 oktober kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till yttr. 2009/10:AU1y
Punkt 4 PM och motion 2009/10:A4
Punkt 5 Motioner 2009/10:Ub551, 2009/10:Ub559,
2009/10:A394 och 2009/10:A388
(endast elektroniskt)
Punkt 6 Protokoll 2009/10:3 (endast elektroniskt)