Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2010-10-12 kl. 10:30

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop och presentation

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde (förslag: introduktion för nya ledamöter torsdagen den 14 oktober kl. 10.00)

Bilagor