Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF) (kl. 11.00)

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 25 november kl. 10.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 5 Protokoll 2010/11:9 och 2010/11:10
(endast elektroniskt)