Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Fråga om utskottsinitiativ beträffande yrkesfiskares a-kassa m.m. (AU2)
-GU-

2. Justering av bet. 2010/11:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
-LF-

3. Information av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) (kl. 11.15 ca)

4. Kanslimeddelanden
-GU-

5. EU-information från kansliet

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdagen den 2 december kl. 10.00)Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 PM
Punkt 2 Utkast till bet. 2010/11:AU1
Punkt 7 Protokoll 2010/11:12 (endast elektroniskt)