Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. Justering av bet. 2010/11:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
-GU- -EMD- -CM- och -LB-

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 9 december kl. 10.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 2 Utkast till bet. 2010/11:AU2
Punkt 5 Protokoll 2010/11:14 (endast elektroniskt)