Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2011-01-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av riksrevisor Gudrun Antemar, Riksrevisionen,
Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen(RiR 2011:1)
(kl. 11.00)

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet

4. Fråga om ev. yttrande över Kommissionens arbetsprogram för 2011,till utrikesutskottet
-LD- -LB-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 27 januari kl. 10.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 RiR 2011:1 (endast elektroniskt)
Punkt 4 PM + KOM(2010) 623 Vol. I och II (endast elektroniskt)
Punkt 6 Protokoll 2010/11:16 (endast elektroniskt)