Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-09-23 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

Statssekreteraren Jan Grönlund, kanslirådet Sofia Harlén och departementssekreterarna Katarina Birkefall och Gustaf Lindgren, Näringsdepartementet, informerar om nationella handlingsplanen för sysselsättning (NAP) m.m.

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Justering av protokoll

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde

Bilagor


PM 2004-08-19 Information om arbetet med Sveriges handlingsplan för sysselsättning 2004 (översiktlig information)
PM 2004-09-21 Information om Sveriges handlingsplan för sysselsättning 2004