Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-03-03 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Anders Lindström, Medlingsinstitutet

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Justering av bet. 2004/05:AU6 Arbetsmiljö
-EK-

4. Avrapporteringar

5. Inkomna skrivelser

6. Justering av protokoll

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 8 mars kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2004/05:AU6
(Skickad elektroniskt 2005-02-28)