Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-04-14 kl. 09:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Justering av yttranden till lagutskottet över dels proposition 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion och motioner väckta med anledning av propositionen, 2004/05:L12 och 2004/05:L13, dels proposition 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer och motioner väckta med anledning av propositionen, 2004/05:L14 och 2004/05:L15
-SF-

4. Avrapporteringar

5. Inkomna skrivelser

6. Justering av protokoll

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 26 april kl. 11.00)

Bilagor