Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-10-14 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Behandling av proposition 2004/05:1, Volym 1, vad gäller ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv och motioner, för ev. yttrande till FiU (AU1y)
-PN-

4. Fråga om ev. yttrande till
a) FiU; prop. 2004/05:1, Volym 1, avsnitt 9, vad gäller tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2004 (inga motioner väckta i denna del)
b) KrU; prop. 2004/05:2 Makt att bestämma - rätt till välfärd samt följdmotioner
-GU-

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 21 oktober kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 FöredragningsPM + motioner*
Punkt 4 b) PM

*Endast till ordinarie ledamöter och i AU verksamma suppleanter