Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-12 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Justering av betänkande 2004/05:AU9 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer
-SF-

4. Behandling av proposition 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, motioner väckta med anledning av propositionen och motioner om jämställdhet från allmänna motionstiden 2004/05 (bet. 2004/05:AU7)
-SF-

5. Avrapporteringar

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 17 maj kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2004/05:AU9
Punkt 4 PM + motioner med anledning av prop.