Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-10-21 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Justering av AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
-PN-

4. Mottagande av proposition 2003/04:142 Ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, från konstitutionsutskottet, 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet
för socialförsäkringens administration, lagförslaget 80 i propositionen, från socialförsäkringsutskottet, och motion 2004/05:U257 yrkande 29, från utrikesutskottet
-GU-

5. Avrapporteringar

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 28 oktober kl. 08.45)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till yttrande AU1y