Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-10-28 kl. 08:30

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Behandling av proposition 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning jämte fyra motioner från allmänna motionstiden 2003/04 och eventuella motioner väckta med anledning av propositionen (bet. 2004/05:AU2)
-SF-

4. Avrapporteringar

5. Inkomna skrivelser

6. Justering av protokoll

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 9 november kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 PM + motioner (motionstiden för prop. 22 går ut på onsdag kl. 16.30, ev. väckta motioner kommer att läggas i facken och om det är möjligt även skickas ut per e-post)