Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-11-11 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet (09.15-10.00 ca)

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Justering av bet. 2004/05:AU2 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning
-SF-

4. Fortsatt behandling av propositionerna 2004/05:1, utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, 2003/04:142 Ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och 2003/04:152
Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration, lagförslaget 80 i propositionen, samt motioner väckta dels under den allmänna motionstiden, dels med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling (bet. 2004/05:AU1)
-EK-, -SF-, -PN- och -AOA-

5. Avrapporteringar

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 18 november kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2004/05:AU2