Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-11-18 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 Information av Hans Ytterberg, HomO (kl. 09.15-10.00 ca) Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort, Svenska ESF-rådet (kl ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Reseberättelse från arbetsmarknadsutskottets studieresa 2004
till Nya Zeeland och Australien

4. Avrapporteringar

5. Inkomna skrivelser

6. Justering av protokoll

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 25 november kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 Reseberättelse från arbetsmarknadsutskottets studieresa
2004 till Nya Zeeland och Australien*