Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-02 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Behandling av Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringen - kontroll och effektivitet (2004/05:RRS22), motioner väckta med anledning av framställningen och motioner från allmänna motionstiden 2005/06
(bet. 2005/06:AU5)
-GU-, -AOA-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 7 februari kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 PM