Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-16 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 EU-information från Näringsdepartementet

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Justering av bet. 2005/06:AU3 Arbetsrätt
-SF-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 23 februari kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2005/06:AU3