Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-23 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 EU-information från Näringsdepartementet inför rådsmötet den 10 mars 2006*

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (tisdagen den 7 mars kl. 11.00)

Bilagor


*Preliminära rådsagendorna inför vårens möten
(även utdelad vid föregående sammanträde)