Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Mikael Sjöberg, ALI.

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Behandling av skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag, motion väckt med anledning av skrivelsen och motion från allmänna motionstiden 2005/06
(bet. 2005/06:AU7)
-GU-, -AOA-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 14 mars 11.00)

Bilagor


Punkt 3 PM + motion