Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Justering av bet. 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen
-GU-, -AOA-

4. Justering av bet. 2005/06:AU7 Anställningsvillkor i bemanningsföretag
-GU-, -AOA-

5. Justering av yttr. 2005/06:AU2y Riksdagen i en ny tid
-GU-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdagen den 30 mars kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2005/06:AU5
Punkt 4 Utkast till bet. 2005/06:AU7
Punkt 5 Utkast till yttr. 2005/06:AU2y