Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-20 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Justering av yttrande AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
-EK-

4. Mottagande av motionerna 2005/06:K357 yrkande 2 från konstitutionsutskottet, 2004/05:Ub470 yrkande 15 från utbildningsutskottet och 2005/06:N291 och 2005/06:N431 från näringsutskottet.
-GU-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 25 oktober kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till yttrande AU1y