Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Justering av bet. 2005/06:AU6 Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet
-SF-, -IS-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 6 april kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2005/06:AU6
OBS Jämställdhetsmotioner under rubrikerna Allmänna frågor och Metoder och institutioner i föredragnings-PM ska enligt beslut av presidiet i stället behandlas tillsammans med prop. 2005/06:155 Makt att forma sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken