Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 Information av Gröna näringens riksorganisation-GRO, Sveriges Hotell- och Restaurang företagare-SHR och Svenskt Näringsliv.

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken och motioner väckta med anledning av propositionen (bet. 2005/06:AU11)
-GU-

4. Behandling av proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen, motioner väckta med anledning av propositionen (bet. 2005/06:AU8)
-GU-

5. Behandling av skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och motion väckt med anledning av skrivelsen, 2005/06:K28, för ev. yttrande till konstitutionsutskottet (2005/06:AU3y)
-AOA-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (tisdagen 25 april 11.00)

Bilagor


Punkt 3 PM (recit, utsänd till sammanträde 18.4)
Punkt 4 PM + motioner
Punkt 5 PM + motion