Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Justering av bet. 2005/06:AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken
-GU-

4. Behandling av proposition 2005/06:170 Arbetstagarinflytande i europakooperativ, m.m. (bet. 2005/06:AU9)
-SF-

5. Behandling av proposition 2005/06:152 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m. (bet. 2005/06:AU10)
-SF-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdagen den 4 maj kl. 09.15)Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2005/06:AU11
Punkt 4 PM
Punkt 5 PM