Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Justering av bet. 2005/06:AU8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga
-GU-

4. Justering av yttr. 2005/06:AU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
-AOA-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 9 maj kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2005/06:AU8
Punkt 4 Utkast till yttr. 2005/06:AU3y