Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Justering av bet. 2005/06:AU9 Arbetstagarinflytande i Europakooperativ
-SF-

4. Justering av bet. 2005/06:AU10 En ny lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m.
-SF-

5. Avrapporteringar

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 16 maj kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2005/06:AU9
Punkt 4 Utkast till bet. 2005/06:AU10