Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 EU-information av statssekreterare Anders Teljebäck med medarbetare, Näringsdepartementet*

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (torsdagen den 1 juni kl. 08.15)Bilagor


*Dagordning för EPSCO-rådet den 1-2 juni
Följande frågor ligger under arbetslivsminister Hans Karlssons ansvarsområde:
3, 9-13, 23(a), (c-e).
Endast med det elektroniska utskicket