Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:15

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 08:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Reseberättelser från arbetsmarknadsutskottets studieresor 2006 till Spanien och Portugal för godkännande och överlämnande till riksdagsstyrelsen
-SF-, -AOA-

4. Uppskovsbetänkande (bet. 2005/06:AU12)
-AOA-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 3 Reseberättelser från arbetsmarknadsutskottets studieresor 2006 till Spanien och Portugal*
Punkt 4 Utkast till bet. 2005/06:AU12