Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-27 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet.

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Mottagande av motion 2005/06:Sf362 från socialförsäkringsutskottet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 8 november kl. 11.00)

Bilagor