Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-10 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38 Information från generaldirektör Anders Lindstöm, Medlingsinstitutet

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1, utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, och motioner väckta under den allmänna motionstiden (bet. 2005/06:AU1)
-SF-, -IS- och -AOA-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 17 november kl. 09.15)

Bilagor