Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-12-14 kl.

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11
Datum och tid:
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. Förnyad justering av betänkande 2006/07:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
-GU-

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 2 Förslag till ny text i förhållande till vad som beslutades den 30 november beträffande anslagen 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (föranlett av beslut i bet. 2006/07:AU3 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen om senarelagt ikraftträdande av viss del) läggs i facken under dagen och skickas per e-post.