Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2007-02-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38 *Allmän EU-information från Regeringskansliet (statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård) bl.a. om - arbetstidsdirektivet, allmän uppda ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet, ändringar i Riksdagsordningen m.m.

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (torsdagen den 22 februari kl. 10.00)

Bilagor


*EPSCO-rådet den 22 februari 2007, kommenterad dagordning
Rådspromemoria 2007-02-07, dagordningspunkt 3 (a-e)
Rådspromemoria 2007-02-07, dagordningspunkt 5 b
Punkt 4 Skickas elektroniskt