Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Behandling av proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2007, och motioner med anledning av propositionen, för yttrande till FiU (yttr. 2006/07:AU2y)
-EMD-

4. Behandling av vårpropositionen, vad gäller punkterna 10-12 och motioner med anledning av propositionen, för yttrande till KU (yttr. 2006/07:AU3y)
-EMD-

5. Behandling av vårpropositionen, vad gäller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (punkt 1) och motioner med anledning av propositionen, för eventuellt yttrande till FiU
-EMD-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (tisdagen den 15 maj kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3-5 PM och motioner med anledning av prop.