Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2007-06-14 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Claes Stråth, Medlingsinstitutet.

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 4 Skickas elektroniskt