Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-37 (f.d. BoU:s sessionssal) Information av ordförande Eva Nordmark, SKTF, och andre vice ordförande Cecilia Fahlberg, Unionen, med anledn ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Behandling av proposition 2007/08:69 ILO:s konvention om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö, m.m. (bet. 2007/08:AU4)
-EMD-

4. Behandling av proposition 2007/08:65 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m. och motioner väckta under den allmänna motionstiden (bet. 2007/08:AU5)
-EMD-

5. Fråga om eventuellt yttrande till KU med anledningen av skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
-AOA-

6. Fråga om inhämtande av yttrande från UbU över proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering och följdmotioner
-GU-

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde (torsdagen den 17 april kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 3 PM
Punkt 4 PM
Punkt 5 PM
Punkt 8 Protokoll 2007/08:15 (endast elektroniskt)