Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-17 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal)

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Behandling av proposition 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring, motion med anledning av propositionen och motioner från allmänna motionstiden 2007/08
(bet. 2007/08:AU6)
-GU- och -AOA-

4. Behandling av proposition 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden och motioner med anledning av propositionen (bet. 2007/08:AU8)
-EMD-

5. Justering av yttrande 2007/08:AU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
-AOA-

6. Fråga om ev. yttrande till FiU med anledning av proposition 2007/08:99, Tilläggsbudget 1 för 2008
-GU-

7. Fråga om ev. yttrande till FiU med anledning av skrivelse 2007/08:101 Årsredovisning för staten 2007
-GU-

8. Fråga om ev. yttrande till FiU med anledning av skrivelse 2007/08:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
-GU-

9. Från sammanträde 2008-04-01 återupptaget ärende
-GU

10. Avrapporteringar

11. Justering av protokoll

12. Inkomna skrivelser

13. Övrigt

14. Nästa sammanträde (torsdagen den 24 april kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 3 PM + motioner (motioner endast till ledamöter och i
utskottet verksamma suppl.)
Punkt 4 PM + motioner (motioner endast till ledamöter och i
utskottet verksamma suppl.)
Punkt 5 Utkast till yttr. 2007/08:AU2y
Punkt 9 Utkast, arbetsordning
Punkt 11 Protokoll 2007/08:16 (endast elektroniskt)